Imprint

Gegevens conform § 5 van de Duitse wet op de telediensten (Telemediengesetz):

Uitgever:

Production Resource Group AG
Bredowstrasse 34
22113 Hamburg Duitsland

Vestigingen in Duitsland: Hamburg, Berlijn, Düsseldorf, Keulen, Nürtingen/Stuttgart, Frankfurt, München

Vertegenwoordigd door:

Raad van bestuur: Gary Boyd (voorzitter), Jörn Kubiak, Udo Willburger, Morten Carlsson

Contactgegevens:

Telefoon: +49 (0) 40 670 886 - 0
Fax: +49 (0) 40 670 61 59
E-mail: info@de.prg.com

Registratie:

Inschrijving in het handelsregister.
Bevoegde registratie-instantie: Amtsgericht Hamburg
Registernummer: HRB 125957

Fiscaal identificatienummer:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer overeenkomstig § 27 a van de Duitse wet op de omzetbelasting (Umsatzsteuergesetz): DE 271405080

Geschilbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting ter beschikking: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ons e-mailadres vindt u hierboven in het colofon.

We zijn niet bereid of verplicht om mee te werken aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een orgaan dat consumentengeschillen regelt.

Aansprakelijkheid voor content

Als dienstenaanbieder zijn we overeenkomstig § 7, lid 1, van de Duitse wet op de telediensten (Telemediengesetz, hierna "TMG") verantwoordelijk voor eigen content op deze pagina's conform de algemene wetgeving. Overeenkomstig § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen externe informatie te bewaken of te onderzoeken op omstandigheden die wijzen op een onwettige activiteit.

Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie op grond van de algemene wetgeving blijven hiervan onaangeroerd. We kunnen dienaangaande echter pas aansprakelijk zijn vanaf het moment dat een concrete schending van het recht bekend is. Zodra wij kennis krijgen van een dergelijke schending, zullen wij de betreffende content onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarvan de content buiten onze invloed ligt. Wij kunnen derhalve ook niet instaan voor deze externe content. De verantwoordelijkheid voor de content van de pagina's waarnaar een koppeling is opgenomen, berust te allen tijde bij de betreffende aanbieder of beheerder van de webpagina's. Op het moment dat de koppeling werd opgenomen, zijn de betreffende pagina's gecontroleerd op eventuele overtredingen. Er kon op dat moment geen onwettige content worden vastgesteld.

Er kan echter niet redelijkerwijs van ons verlangd worden dat wij continu de content van de gelinkte pagina's controleren zonder dat er concrete aanknopingspunten zijn die wijzen op een rechtsschending. Zodra wij kennis krijgen van een rechtsschending, zullen wij de betreffende links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De content en werken die de websitebeheerder creëert op deze pagina's, vallen onder het Duitse auteursrecht. De verveelvoudiging, verwerking, verspreiding en ook elk gebruik voor commerciële doeleinden buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads of kopieën maken van deze website is slechts toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor de content op deze website die niet door de beheerder is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder is content van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u dit onder onze aandacht te brengen. Zodra wij kennis krijgen van een rechtsschending, zullen wij de betreffende content onmiddellijk verwijderen.

© Production Resource Group AG 2009-2018. Alle rechten voorbehouden.

0%